Back to the top

Zeka ve Dikkat Testleri

WİSC-R

Dünya üzerinde kullanılan geçerliliği ve güvenirliği kanıtlanmış en yaygın uygulamadır. Zeka seviyesini(IQ) belirlememizde ve gerekli yönlendirmeleri yapmamızda yardımcı olur. Ortalama olarak 1-3 saat sürede test tamamlanmaktadır. WISC-R yaş grubu olarak 6-16 yaşları arasında ki çocuklara uygulanabilmektedir. Test zekayı oluşturan birçok özellik hakkında bize fikir verir ve çocuğu daha yakından tanımamıza yardımcı olur. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır..

S. BİNET Testi

Stanford Binet Zeka Testi hem üstün yetenekli çocukların hem de zihinsel engelli bireylerin tespit edilmesinde kullanılan bir zeka testidir. Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanır. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır.

MMST (Mini Mental Status Test)

Mini Mental Test genel olarak bilişsel düzeyin saptanmasında kullanılabilecek, kısa, kullanışlı ve standardize bir metottur. Bugün için de, klinik pratikte, bilişsel bozuklukların saptanması, demansiyel sendromların seyri ve tedaviye alınan yanıtın izlenmesinde başvurulan popüler bir test olma özelliğini sürdürmektedir. Mini mental test; yönelim, kayıt hafızası, dikkat ve hesaplama, hatırlama ve dil olmak üzere 5 ana başlık altında toplanmıştır.

Burdon Dikkat Testi

Bu test çocuk ve gençlerin, dikkat gücünü ölçer. Eğitim- Öğretim yılı boyunca dikkat eksikliği olduğundan şüphelenilen ve dikkatini toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencinin dikkat gücünü belirlemek amacıyla kullanılır. 10-20 yaş arasına uygulanabilir.

Hazır mısınız?

Destek almak için daha fazla beklemeyin. Kliniğimiz de tüm bireylerin gelişimi için bir fırsat var. Çünkü her danışana en uygun çözümler sunuluyor…