Back to the top

Projektif Testler

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

CAT (Çocuklar için Algı Testi) projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, çocukların kendilerini hayvan figürleri vasıtasıyla ifade etmeleri amaçlanmaktadır. Bireysel ayrılıklar ve özelliklerden yararlanılarak çocuğun kişiliği ve problemlerini incelemek, grup içindeki, okuldaki, evdeki tepkilerini etkileyen durumları tespit etmek, bilgi almak için kullanılır. Bu test ile çocuğun içinde bulunduğu problemli durum yorumlanmaya çalışılır. Resimli kartlar çocuğun kendisi için önemli olan olaylarla ilişkilerinin anlaşılmasında kolaylık sağlar.

TAT (Tematik Algı Testi)

TAT (Tematik Algı Testi) 9-10 yaştan itibaren yetişkinlere de uygulanan test kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi vermeyi amaçlar. Üzerinde resimler bulunan 30 karttan oluşan bir testtir. Kartların bir kısmı erkeklere bir kısmı kadınlara yöneliktir. Danışanın kartlara bakarak hikayeleştirmesi istenir. Böylelikle projektif bir kişilik analizi yapar. Uygulaması süresi genellikle 30 dk ile 1 saat arasındadır.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi çocuklara da yetişkinlere de uygulanabilir. Bireyin kişilik komplekslerinin ve sorunlarının saptanması amacıyla hazırlanmış en gelişmiş testlerden biridir. Projektif bir test olduğundan yorumlama sonuçları kişinin anlattıklarıyla doğru orantılıdır. Testte 10 tane yarım bırakılmış hikaye okunup ilgili resim gösterilerek hikayenin tamamlanması istenir. Süreye dayalı olmayan bireysel bir kişilik testidir.

Aile Çiz Testi

4 yaş ve üstü çocuklara uygulanır. Çocuktan aile üyelerini çizmesi istenir. Çocuğun kağıdı kullanma şekli, anne babasını çizerken kullandığı detaylar, sıralama, renkler gibi birçok özelliğe göre çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi ile ilgili çıkarımlar yapılabilir. Ayrıca çocuğun yaşamış olabileceği şiddet, istismar, kötü muamele, korku, kaygı gibi durumlar da resim çizme testinde gözlenebilmektedir.

Terapötik Kart Testi

Terapötik Kart Testi kişinin iç dünyasını, kendini algılama biçimini, ilişkilerini, geliştirmek istediği özelliklerini değerlendirerek terapi desteği veren analitik bir testtir.

Goodenough Harris Adam Çizme Testi

Goodenough Harris Adam Çizme Testi 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Çocuğun çizdiği resim üzerinden zeka gelişimini ölçmeyi amaçlamaktadır. Güvenilirliği ve geçerliliği olan bir testtir. Aynı zamanda görsel-mekansal yeteneği de ölçer.

Hazır mısınız?

Destek almak için daha fazla beklemeyin. Kliniğimiz de tüm bireylerin gelişimi için bir fırsat var. Çünkü her danışana en uygun çözümler sunuluyor…