Back to the top

Gelişim Testleri

AGTE (ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ)

0 – 6 yaş aralığında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biri de, Ankara Gelişim Tarama Envanteri’dir. Bu test, toplam 154 madde ve 4 alt testten oluşur. Bu alt testler, çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir. Temel olarak, çocuğu yetiştiren kişiye uygulanır. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir testtir

DENVER 2 GELİŞİM TARAMA TESTİ

0-6 yaş çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş ve dünya çapında kullanılan bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir. Anne&baba  ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.

GEÇDA (GAZİ ERKEN ÇOCUKLUK DEĞERLENDİRME ARACI)

GEÇDA, 0-72 ay Türk çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlemesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracıdır.

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Gesell 3-7 yaş aralığında kullanılan bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

PEABODY ALICI DİL TESTİ

2,5-18 yaş arasındaki bireylerde dil gelişimini ve kelime-kavram bilgisini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta dört resmin bulunduğu 100 sayfadan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Bireysel bir testtir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayacak veya başlamış olan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. 5-7 yaş arasına uygulanabilir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

 

OKULA HAZIRLIK DEĞERLENDİRME TESTİ

6 yaş 4 ay öncesinde (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfın da zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

BENDER GESTALT TESTİ

Bu test, 5 yıl 6 ay ile 11 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bireysel bir testtir. Bender Gestalt Testi, görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

KOPPITZ ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZİM TESTİ

4-9 yaş aralığındaki çocukların duygusal olgunluk seviyesi (yaşı) ve duygusal gelişimde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi vermenin yanında aynı zamanda duygusal olgunluk yaşının gelişimsel / kronolojik yaşı ile paralel olup olmadığı konusunda bilgi veren bir testtir.

FROSTİG GELİŞİMSEL ALGI TESTİ

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye ayrıca; çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara uygulanır. Frostig testinin uygulanışı hazırlık aşamasıyla birlikte 50-60 dak. sürmektedir. Frostig bir kalem kâğıt testi olup, görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendiren bir performans testidir. Bunlar: El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Şekil Sabitliği (Değişmezliği), Mekân-Konum Algısı (Uzaydaki Pozisyon) ve Mekân İlişkilerinin Algısı (Uzay İlişkileri)dır.

Hazır mısınız?

Destek almak için daha fazla beklemeyin. Kliniğimiz de tüm bireylerin gelişimi için bir fırsat var. Çünkü her danışana en uygun çözümler sunuluyor…