Back to the top

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

AŞAĞI KAYDIR

Çocukların okul öncesi dönemde ve okul döneminde bulundukları yaş gruplarına özel sosyal, duygusal, sözel ve davranışsal gelişim özellikleri bulunmaktadır. Bu gelişim süreçleri çocukların bireysel özelliklerinden veya bulundukları sosyal çevreden, aile ortamından ve tutumlarından da etkilenmektedir. Çocukların yaşadığı sosyal ve duygusal problemler onların tüm bu gelişimsel yapıları göz önünde bulundurularak ele alınır ve ihtiyaçları doğrultusunda bir sağaltım metoduyla seanslara devam edilir.